នាវាទំនើបតម្លៃជាង ៧០លានដុល្លាររបស់មហាសេដ្ឋីរុស្សុី ត្រូវបានអាជ្ញាធរអ៊ីតាលីរឹបអូស

នាវាទំនើបរបស់មហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ី Alexey Mordashov ត្រូវបានអាជ្ញាធរអ៊ីតាលីរឹបអូសកាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ នៅឆ្នេរសមុទ្រ Imperia។

Continue Reading