ប្រាក់ចំណេញ Alibaba ធ្លាក់ចុះអស់ ៨១% ក្រោយប៉ែង​ជើង​ពីអាជ្ញាធរ​​

នៅត្រីមាស​នេះ ប្រាក់​ចំណេញ​របស់ក្រុមហ៊ុន​យក្ស​ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញ​ អាលីបាបា បានធ្លាក់​ចុះ អស់​ ៨១% ក្រោយប៉ែង​ជើង​ពីអាជ្ញាធរ​​តាម​រយៈច្បាប់​រឹតបន្តឹង​និង​គ្រប់គ្រងអ៊ីនធើណេត

Continue Reading

ដឹង​គម្រោង​សម្ងាត់មួយ នាំ​ឲ្យ​​មហាសេដ្ឋី Jack Ma ធ្វើ​ដំណើរកម្សាន្ត​ទូទាំង​តំបន់អឺរ៉ុប​ស្ងាត់ៗ

ដឹង​មូលហេតុ​ដែល​មហាសេដ្ឋី Jack Ma ធ្វើ​ដំណើរកម្សាន្ត​ទូទាំង​តំបន់អឺរ៉ុប

Continue Reading