ឆ្លៀត​ពេល​រុស្ស៊ី​មិនអាច​ផ្គត់ផ្គង់​ជី​បាន មហាសេដ្ឋី​អាហ្វ្រិក​សាងសង់​រោងចក្រ​ជី​ធំ​បំផុត​ទី ២ លើ​លោក

ឆ្លៀត​ពេល​រុស្ស៊ី​មិនអាច​ផ្គត់ផ្គង់​ជី​បាន មហាសេដ្ឋី​អាហ្វ្រិក​សាងសង់​រោងចក្រ​ជី​ធំ​បំផុត​ទី ២ លើ​លោក

Continue Reading

អ្នកមាន​បំផុត​នៅ​អាហ្វ្រិក​បើក​រោងចក្រ​ផលិត​ជី​តម្លៃ ២,៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ ត្រៀម​ប្រជែង​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ

អ្នកមាន​បំផុត​នៅ​អាហ្វ្រិក​បើក​រោងចក្រ​ផលិត​ជី​តម្លៃ ២,៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ ត្រៀម​ប្រជែង​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ

Continue Reading

លើកដំបូង​ក្នុង​រយៈពេល​ជាង ១០ ឆ្នាំ Dangote ប្រឈម​នឹង​ការ​បាត់បង់​ងារ​ជា​អ្នកមាន​ដាច់​គេ​នៅ​អាហ្វ្រិក

លើកដំបូង​ក្នុង​រយៈពេល​ជាង ១០ ឆ្នាំ Dangote ប្រឈម​នឹង​ការ​បាត់បង់​ងារ​ជា​អ្នកមាន​ដាច់​គេ​នៅ​អាហ្វ្រិក

Continue Reading

ក្នុង​ពេល​ត្រឹម ៨ម៉ោងមហាសេដ្ឋី​មាន​បំផុត​នៅ​ទ្វីបអាហ្វ្រិក​រក​ចំណូល​បាន​ជាង​កន្លះ​ពាន់​លាន​ដុល្លារ

ក្នុង​ពេល​ត្រឹម ៨ ម៉ោង មហាសេដ្ឋី​មាន​បំផុត​នៅ​ទ្វីបអាហ្វ្រិក​រក​ចំណូល​បាន​ជាង​កន្លះ​ពាន់​លាន​ដុល្លារ

Continue Reading

តម្លៃ​ហ៊ុន​ Adidas ធ្លាក់​ចុះ ៦% ធ្វើ​ឲ្យ​មហាសេដ្ឋី​មាន​បំផុត​នៅ​អេហ្ស៊ីប​ របូត​ប្រាក់​អស់ ២៣០ លាន​ដុល្លារ

ក្នុង​រយៈពេល​ត្រឹម ២ សប្ដាហ៍​ មហាសេដ្ឋី​អេហ្ស៊ីប Nassef Sawiris

Continue Reading