រដ្ឋាភិបាល​អាល្លឺម៉ង់​សម្រេច​ឃាត់​នាវា​តម្លៃ​ជាង ៦០០​ លាន​ដុល្លារ​របស់​មហាសេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​ម្នាក់

រដ្ឋាភិបាល​អាល្លឺម៉ង់​សម្រេច​ឃាត់​នាវា​តម្លៃ​ជាង ៦០០​ លាន​ដុល្លារ​របស់​មហាសេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​ម្នាក់

Continue Reading

មហាសេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​ម្នាក់​ទម្លាយ​ថា លោហធាតុ​មួយ​ប្រភេទ​នេះ​នឹង​ក្លាយជា “មាស​ទី​២” នា​ថ្ងៃ​អនាគត

មហាសេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​ម្នាក់​ទម្លាយ​ថា លោហធាតុ​មួយ​ប្រភេទ​នេះ​នឹង​ក្លាយជា “មាស​ទី​២” នា​ថ្ងៃ​អនាគត

Continue Reading