លោក គា បូរាណ ចូលរួមបោះទុន ១លានដុល្លារវិនិយោគលើគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតេជោតាខ្មៅ 

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអេអឹមខេ (A.M.K) សម្រេចទិញសញ្ញាបណ្ណមានបុគ្គលធានាក្នុងតម្លៃ ១លានដុល្លារអាមេរិកពីក្រុមហ៊ុន CAIC របស់អ្នកឧកញ៉ា ពុង ឃាវសែ។

Continue Reading