តើលោកស្រី Angelina Jolie ជួបរដ្ឋមន្រ្តីរូបណាមុនគេ ក្នុងដំណើរបេសកកម្មនៅកម្ពុជា?

ក្នុងសប្តាហ៍នេះ លោកស្រី Angelina Jolie បានមកបំពេញបេសកកម្មការងារនៅឧទ្យានជាតិអង្គរ កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈនេះ។

Continue Reading

មកកម្ពុជាជើងនេះ Angelina Jolie បើកកម្មវិធីចិញ្ចឹមឃ្មុំ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពស្ត្រីក្នុងការរកប្រាក់ចំណូល

លោកស្រី Angelina Jolie បានមកបំពេញបេសកកម្មការងារនៅឧទ្យានជាតិអង្គរ។ ហើយលោកស្រីក៏បានចូលរួមសម្ពោធជាផ្លូវការ

Continue Reading

ជនបរទេសល្បីឈ្មោះ ៤រូប ដែលពលរដ្ឋខ្មែរចងចាំគ្មានថ្ងៃបំភ្លេច

ឧកញ៉ាញូស៍ Oknha news សូមណែនាំលោកអ្នកអានមកស្គាល់ពីជនបរទេស ៤រូបល្បីៗ ដែលអាចចាត់ថាល្បីលំដាប់អន្តរជាតិ និងដែលមានភាពលេចធ្លោជាងគេ ក្នុងការជួយដល់ប្រជាជនខ្មែរ និងសង្គមខ្មែរ។

Continue Reading