ជនបរទេសល្បីឈ្មោះ ៤រូប ដែលពលរដ្ឋខ្មែរចងចាំគ្មានថ្ងៃបំភ្លេច

ឧកញ៉ាញូស៍ Oknha news សូមណែនាំលោកអ្នកអានមកស្គាល់ពីជនបរទេស ៤រូបល្បីៗ ដែលអាចចាត់ថាល្បីលំដាប់អន្តរជាតិ និងដែលមានភាពលេចធ្លោជាងគេ ក្នុងការជួយដល់ប្រជាជនខ្មែរ និងសង្គមខ្មែរ។

Continue Reading