Alibaba ការខាតបង់ទឹកប្រាក់ ១,២ ពាន់លានដុល្លារ បន្ទាប់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់និយតករប្រទេសចិន

ក្រុមហ៊ុន Alibaba Group បានរាយការណ៍ពីការខាតបង់ប្រតិបត្តិការប្រចាំត្រីមាសដំបូងរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុននេះបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ បន្ទាប់ពីទទួលបានការផាកពិន័យយ៉ាងខ្លាំងពីបទប្បញ្ញត្តិប្រឆាំងនឹងសេចក្តីទុកចិត្តរបស់ប្រទេសចិន។

Continue Reading