តម្លៃ Apartment នៅទីក្រុងល្បីឈ្មោះពីរនេះ បន្តកើនឡើង ទោះបីតម្រូវការធ្លាក់ចុះ

គេហទំព័រចុះបញ្ជីអចលនទ្រព្យដ៏ពេញនិយមមួយ បានបង្ហាញតម្លៃអាផាតមិន (Apartment) នៅទីក្រុងហូជីមិញ បានកើនឡើងដល់ ៩ ភាគរយ គិតត្រឹមខែសីហា និង ៨

Continue Reading