លែងនាំចូលទៀតហើយ បន្ទាប់ពីគម្រោងវារីវប្បកម្ម​នេះរួចរាល់ ដែលបោះទុនវិនិយោគប្រមាណ ២៥,២លានដុល្លារ

ជំងឺ​រាតត្បាត​កូវីដ-១៩​ បាន​ជះ​ឥទ្ធិពល​មិន​ល្អ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ជាច្រើន​ទៀតនៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ប៉ុន្តែ​ការ​ចិញ្ចឹម​ត្រី ​និង​វារីវប្បកម្ម​នៅ​កម្ពុជា​នៅតែ​បន្ត​កើន​ឡើង បើ​ទោះ​បីវិបត្តិមួយនេះ។

Continue Reading