សម្តេចតេជោ សម្រេចឱ្យចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ជូនពលរដ្ឋខ្មែរ និងមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលមានអាយុចាប់ពី ៦០ឆ្នាំឡើងទៅ

សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន បាន​ថ្លែង​នៅ​សន្និសីទ​ព្រឹកនេះ​ថា កម្ពុជា​​ចាក់​​ចំនួន​មនុស្សបាន ១២ ម៉ឺន ៥ ពាន់​នាក់ជាង តាម​រយៈវ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់​ចិន។ បញ្ហា​ស្ថិត​នៅ​ត្រង់​ថា ពេល​ចាក់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១០ កុម្ភៈ មិន​គ្រប​ដណ្តប់​លើ​មនុស្ស​ទូទៅ​ទេ បាន​ត្រឹមអ្នកដែលមាន​វ័យ​ក្រោម​ ៥៩ ឆ្នាំ​ចុះក្រោម​ប៉ុណ្ណោះ។

Continue Reading