និស្សិតរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកាំងភ្នំពេញ AUPP ព្រួយមួយបាញ់បានសត្វពីរ ខណៈតម្លៃសិក្សាក្បែរម៉ឺនដុល្លារ

AUPP គឺជា​សាកល​វិទ្យាល័យ​តែ​មួយ​គត់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ផ្តល់​ជូន​នូវ​កម្មវិធី​សិក្សាសញ្ញាបត្រទ្វេ ស្របតាមស្ដង់ដាអប់រំអាមេរិកាំងដែលមានគុណភាពខ្ពស់

Continue Reading