ឃាត់ខ្លួន​អតីត​ប្រធាន​សាខា​ធនាគារ Bank of China ជាប់​សង្ស័យ​ពាក់ព័ន្ធ​ករណី​ពុក​រលួយ

អតីត​ប្រធាន​ធនាគារ Bank of China មួយ​កន្លែង ត្រូវ​ឃាត់ខ្លួន​បញ្ជូន​ទៅ​ប្រទេស​

Continue Reading