មកដឹងតម្លៃឧទ្ធម្ភាគម៉ូដែល Bell 429 ដែលក្រុមហ៊ុនយក្ស ជីបម៉ុង បញ្ជាទិញ

អ្នកឧកញ៉ា លាង ម៉េង ទើបតែបញ្ជាទិញឧទ្ធម្ភាគចក្រម៉ូដែល Bell 429 ពីក្រុមហ៊ុនផលិតឧទ្ធម្ភាគចក្រដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ឈ្មោះ Textron Inc.។

Continue Reading