មហាសេដ្ឋី​កាន់​សញ្ជាតិពីរ ទិញ​ផ្ទះ​ពីរ​កន្លែង​ជាប់គ្នា​​​នៅ​តំបន់​អ្នក​មាន​​ Beverly Hills តម្លៃ​សរុប​ជាង ៧០ លាន​ដុល្លារ

ទើប​ទិញ​ផ្ទះ​តម្លៃ​ជាង ៦០ លាន​មិន​បាន​ប៉ុន្មាន​​ផង មហាសេដ្ឋី​រូប​នេះ​ប្រកាស​ទិញ​ផ្ទះ​មួយ​ខ្នង​ទៀត​នៅ​ Beverly Hills

Continue Reading