ស្រុកខ្មែរ​អាហារ​មួយ​ពេល​ចាយ​ច្រើន​បំផុត ៥ ដុល្លារ តែ​​សេដ្ឋី​​ស្រុក​គេ​ អាហារ​មួយ​ពេល​អស់ខ្ទង់​ម៉ឺន​ដុល្លារក៏​មាន​

Justin Bieber គ្រាន់តែខ្ចប់អាហារម្ដងអស់ ១ ម៉ឺនដុល្លារ

Continue Reading

មហាសេដ្ឋីនីកំពូលៗ ទាំង៣នេះ បង្ហើបវិជ្ជាគុណសម្រាប់មនុស្សស្រីគួរមាន

ឧកញ៉ាញូស៍ សូមនាំលោកអ្នកសិក្សាអំពីសេដ្ឋីនីល្បីៗ លំដាប់ពិភពលោក មកបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម ដែល​ជា​គុណសម្បត្តិ​របស់​មនុស្ស​ស្រី​សម័យ​ទំនើប​ត្រូវ​មាន​ពីកំពូល​ស្ត្រី ៣ រូប៖

Continue Reading