ត្រឹម​តែ​មួយ​ថ្ងៃ មហាសេដ្ឋី​មាន​បំផុត ៤ រូប​របូត​លុយ​អស់​ជិត ៣៦ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

ត្រឹម​តែ​មួយ​ថ្ងៃ មហាសេដ្ឋី​មាន​បំផុត ៤ រូប​របូត​លុយ​អស់​ជិត ៣៦ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

Continue Reading

មក​ស្គាល់​ពី​ការងារ​តំបូង​របស់​អ្នក​មាន​បំផុត ៧ រូប​លើ​លោក ខណៈ Elon Musk ធ្លាប់​ជា​ក្មេង​នៅ​កសិដ្ឋាន​ និង​រោង​ឈើ

មក​ស្គាល់​ពី​ការងារ​តំបូង​របស់​អ្នក​មាន​បំផុត ៧ រូប​លើ​លោក ខណៈ Elon Musk ធ្លាប់​ជា​ក្មេង​នៅ​កសិដ្ឋាន​ និង​រោង​ឈើ

Continue Reading

តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ? ដេក​ដក​ដង្ហើម​ចោល Elon Musk រក​បាន​រាប់​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​នាទី

តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ? ដេក​ដក​ដង្ហើម​ចោល Elon Musk រក​បាន​រាប់​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​នាទី

Continue Reading

២ ខែ​តំបូង​នៃ​ឆ្នាំ ២០២២ មហាសេដ្ឋី ១០ រូប​នេះ​របូត​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ជិត ២០០ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

២ ខែ​តំបូង​នៃ​ឆ្នាំ ២០២២ មហាសេដ្ឋី ១០ រូប​នេះ​របូត​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ជិត ២០០ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

Continue Reading

មាន​បញ្ហា​គេង​មិន​លក់ មហាសេដ្ឋី Bill Gates ចែក​រំលែក​គន្លឹះ ២ ជួយ​ឲ្យ​គេង​លក់​ស្កប់ស្កល់

មាន​បញ្ហា​គេង​មិន​លក់​មែនទេ? មហាសេដ្ឋី Bill Gates ចែក​រំលែក​គន្លឹះ ២ ជួយ​ឲ្យ​គេង​លក់​ស្កប់ស្កល់

Continue Reading

ណែនាំ​ឲ្យ​ស្គាល់​ សេដ្ឋី​សល់​លុយ​វាល់​លាន ១០ នាក់​និយម​ជិះ​ឡាន​ស៊េរី​ទាប ​តម្លៃ​អន់ជាង​ Prius ទៅទៀត​

មិន​ខ្វះទេ សេដ្ឋីៗដែល​ចូលចិត្ត​ចាយ​​លុយ​លើ​សម្ភារៈ….

Continue Reading

សេដ្ឋី​៧ រូប ​​កើត​មក​ក្រ គ្មានទ្រព្យ​ឪពុក​ម្តាយ​ចែក​អោយ​ទេ តស៊ូ​រកស៊ី​មានប្រាក់​ពាន់​លាន​ជាប់ខ្លួន

គ្រប់គ្នា​ស្គាល់​ថា​ជា​មហាសេដ្ឋី​មាន​បំផុត​ក្នុង​លោក​…..

Continue Reading