ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ៩រូបក្លាយជាមហាសេដ្ឋីថ្មីភ្លាមៗដោយសារលក់វ៉ាក់សាំង

កាលពីថ្មីៗនេះមានមនុស្ស ​៩​នាក់​បាន​​​ក្លាយ​ជា​មហា​សេដ្ឋី​ថ្មី​​ ដោយ​សារ​ការ​​​លក់​វ៉ាក់សាំងបង្ការ​កូវីដ-១៩។

Continue Reading