រដ្ឋមន្រ្តីពាណិជ្ជកម្មស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Volvo មកវិនិយោគ ខណៈទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ស៊ុយអែតនៅឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន ២៣លានដុល្លារ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ស្នើឱ្យប្រទេសស៊ុយអែត និងសហភាពអឺរ៉ុបបន្តជួយសម្របសម្រួលជំរុញធុរជន និងវិនិយោគិនស៊ុយអែតសំខាន់ៗមកវិនិយោគ ជាពិសេស ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសង្ហារឹម IKEA និងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Volvo។

Continue Reading