ភ្ជុំរួចភ្លាម ឧកញ៉ាបណ្ឌិត គីម ហ៊ាង ប្រកាសប្រូម៉ូសិនយក្សលក់ផ្ទះបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ៣ម៉ឺនដុល្លារ

បុរី ខេអេស រ៉េស៊ីដេន ឧកញ៉ាបណ្ឌិត គីម ហ៊ាង បើកលក់បញ្ចុះតម្លៃពិសេសមិនធ្លាប់មាន…

Continue Reading