(វីដេអូ) Boris Johnson ជា​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​ពិភពលោក​តំបូង ដែល​ហ៊ាន​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ទីក្រុង​គៀវ ខណៈ​រុស្ស៊ី​នៅ​បន្ត​ការ​ឈ្លានពាន​នៅ​ឡើយ

(វីដេអូ) Boris Johnson ជា​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​ពិភពលោក​តំបូង ដែល​ហ៊ាន​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ទីក្រុង​គៀវ ខណៈ​រុស្ស៊ី​នៅ​បន្ត​ការ​ឈ្លានពាន​នៅ​ឡើយ

Continue Reading

នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស លោក Boris Johnson រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្ងាត់ៗ

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីអង់គ្លេស Boris Johnson បានរៀបការជាមួយនាង Carrie Symonds ក្នុងពិធីសម្ងាត់មួយនៅឯព្រះវិហារ Westminster។

Continue Reading