មហាសេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​ម្នាក់​ចោទ​ប្រធានាធិបតី Putin ជា​ “ហ៊ីត្លែ​ទី ២” ហើយ​ការ​ឈ្លានពាន​ចូល​អ៊ុយក្រែន​ជា ព្រឹត្តិការណ៍​អាក្រក់​បំផុត​នៅ​ស.វ​ទី ២១

មហាសេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​ម្នាក់​ចោទ​ប្រធានាធិបតី Putin ជា​ “ហ៊ីត្លែ​ទី ២” ហើយ​ការ​ឈ្លានពាន​ចូល​អ៊ុយក្រែន​ជា ព្រឹត្តិការណ៍​អាក្រក់​បំផុត​នៅ​ស.វ​ទី ២១

Continue Reading