ស្ងាត់ៗ ក្រុមហ៊ុនមេរបស់ Burger King ឈានដល់ការទិញយកហាង Firehouse Subs ក្នុងតម្លៃ ១ ពាន់លានដុល្លារ

ភោជនីយដ្ឋាន​ Restaurant Barnds International ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ Burger King បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ខ្លួនបានទិញយកក្រុមហ៊ុន Firehouse Subs នៅក្នុងតម្លៃប្រមាណ ១ ពាន់លានដុល្លារ ។ ជាក់ស្តែងភាគហ៊ុនរបស់ភោជនីយដ្ឋាននេះ បានកើនឡើងច្រើនជាង ១% ភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីព័ត៌មាននៃការទិញយកហាងអាហារ Fast food ត្រូវបានចុះផ្សាយ ហើយក៏បានធ្វើឲ្យតម្លៃទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងមូល កើនឡើងដល់ ២៧,១ ពាន់លានដុល្លារទៀតផង ។ ​យ៉ាងណារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Restaurant Barnds International បានបន្ថែមម៉ាកហីហោហាងអាហារសម្រន់ធំៗរបស់ខ្លួនរហូតដល់ ៤ ហើយ ដោយមាន Burger King  , Firehouse Subs  បន្ថែមពីលើហាង Popeyes Louisiana Kitchen និង Tim Hortons ផងដែរ ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ លោក Jose Cil នាយកប្រតិបត្តិរបស់ […]

Continue Reading