(វីដេអូ) មិន​ខ្លាច​មេឃ​មិន​ខ្លាច​ដី Lexus LX600​ ការពារ​គ្រាប់កាំភ្លើង អានុភាព​កាន់​តែ​ញាក់សាច់​ទ្រឺតៗ

មិន​ខ្លាច​មេឃ​មិន​ខ្លាច​ដី Lexus LX600​ ការពារ​គ្រាប់កាំភ្លើង អានុភាព​កាន់​តែ​ញាក់សាច់​ទ្រឺតៗ

Continue Reading

ហាង​លក់​រថយន្ត​នៅ​ខ្មែរ​មួយ​បើក​ទទួលលុយ​កក់​រថយន្ត​ Lexus LX600 ២០២២ហើយ តែតម្លៃ នែ…

តោះ! កក់​ម្នាក់​មួយ ហាង​លក់​រថយន្ត​នៅ​ខ្មែរ​មួយ​បើក​ទទួល​កក់​រថយន្ត​ទំនើប Lexus LX600 ហើយ

Continue Reading

ក្រុមហ៊ុន​ទម្លាក់​តម្លៃ​រថយន្ត​ Lexus LX600 ឆ្នាំ ២០២២ ក្ដៅៗ​ ខណៈ​តម្លៃ​ពន្ធ​នៅ​ខ្មែរ​មិន​ធម្មតា

ក្រុមហ៊ុន​ទម្លាក់​តម្លៃ​រថយន្ត​ Lexus LX600 ឆ្នាំ ២០២២ ក្ដៅៗ​ ខណៈ​តម្លៃ​ពន្ធ​នៅ​ខ្មែរ​មិន​ធម្មតា

Continue Reading

ឃើញ Lexus LX 600 ឆ្នាំ2022 បង្ហាញខ្លួនផ្អើលពិភពលោកកុំទាន់កញ្ជ្រោល ដឹងតម្លៃបឋមពេលមកដល់ខ្មែរសិន!

តម្លៃរបស់រថយន្តទំនើបចុងក្រោយផុតលេខ Lexus LX 600 ឆ្នាំ2022ពេលមកដល់ទីផ្សារស្រុកខ្មែរ…

Continue Reading

ត្រូវ​ចិត្ត​ឧកញ៉ាៗ​ទៀតហើយ Lexus LX 600 ចេញ​ជំនាន់​​ថ្មី​ខុសពី​ត្រកូល​ LX មុនៗ​ដាច់​ មាន ៤​ ម៉ូដែល​ឲ្យ​ជ្រើសរើស

រាង​តូច​ជាង​មុន ខ្លី​ជាង​មុន តែ​ខ្លឹម​ជាង​មុន Lexus LX 600 បំពាក់​គ្រឿងគ្រៅ​ខុសពី​ត្រកូល​ LX មុនៗ​ដាច់​

Continue Reading