ហាង​ Uniqlo របស់​មហាសេដ្ឋី​ជប៉ុន ជាប់​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​ហាង​សម្លៀកបំពាក់​ធំ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​លោក

ហាង​ Uniqlo របស់​មហាសេដ្ឋី​ជប៉ុន ជាប់​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​ហាង​សម្លៀកបំពាក់​ធំ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​លោក

Continue Reading

ម្ចាស់​ Brand ល្បីឈ្មោះ Zara ចាយ​លុយ​ជាង ១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ ទិញ​អគារពាណិជ្ជកម្ម​កណ្ដាល​ទីក្រុង​តូរ៉ុនតូ

ម្ចាស់​ Brand សម្លៀកបំពាក់​ល្បីឈ្មោះ Zara ជះ​លុយ​ជាង ១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ ទិញ​អគារពាណិជ្ជកម្ម​កណ្ដាល​ទីក្រុង​តូរ៉ុនតូ

Continue Reading

ហាង​លក់​សម្លៀកបំពាក់​ល្បី​ឈ្មោះ Zara ប្រកាស បើ​អតិថិជន​ត្រូវ​ការ​ថង់​ខ្ចប់ ត្រូវ​គិត​លុយ​បន្ថែម​

ហាង​លក់​សម្លៀកបំពាក់​ល្បី​ឈ្មោះ Zara ប្រកាស​គិត​លុយ​ថង់​ខ្ចប់​ទំនិញ​សម្រាប់​គ្រប់​សាខា​នៅ​ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ​ ដើម្បី​ជួយ​កាត់​បន្ថយ​កាក​សំណល់​ប្លាស្ទិក​

Continue Reading