លើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអង់គ្លេស ដែលតំណែងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកំពូលទាំង ៤ មិនមានបុរសស្បែកស

លើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអង់គ្លេស ដែលតំណែងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកំពូលទាំង ៤ មិនមានបុរសស្បែកស

Continue Reading

២ ឆ្នាំចុងក្រោយ សិង្ហបុរីចាយលុយជាង ៥០ ពាន់លានដុល្លារ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ ១៩

២ ឆ្នាំចុងក្រោយ សិង្ហបុរីចាយលុយជាង ៥០ ពាន់លានដុល្លារ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ ១៩

Continue Reading

រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូណេស៊ី បើកភ្លើងខៀវក្នុងការទិញប្រេងគ្រប់ប្រទេស ឲ្យតែលក់ក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃ

រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូណេស៊ី បើកភ្លើងខៀវក្នុងការទិញប្រេងគ្រប់ប្រទេស ឲ្យតែលក់ក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃ

Continue Reading

ប្រមុខការទូតអាមេរិក-ចិន ជួបគ្នាខាងក្រៅសន្និបាត UN តែគ្មានលទ្ធផលជាដុំកំភួន

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក លោក Antony Blinken និងទីប្រឹក្សារដ្ឋ ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន…

Continue Reading

អ្នកមានដាច់គេនៅអាស៊ី បន្តឡើងតំណែងដល់លេខ ២ ងារជាមហាសេដ្ឋីមានបំផុតក្នុងលោក

អ្នកមានដាច់គេនៅអាស៊ី បន្តឡើងតំណែងដល់លេខ ២ ងារជាមហាសេដ្ឋីមានបំផុតក្នុងលោក

Continue Reading

ក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្សវៀតណាមជាច្រើន នាំគ្នាចាក់លុយរាប់លានដុល្លារ ក្នុងអាជីវកម្ម​ចិញ្ចឹម​ជ្រូក

ក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្សវៀតណាមជាច្រើន នាំគ្នាចាក់លុយរាប់លានដុល្លារ ក្នុងអាជីវកម្ម​ចិញ្ចឹម​ជ្រូក

Continue Reading