រយ:ពេល ១០ ខែដំបូង ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងវៀតណាម និង EU កើនឡើងជាង ៥២ ពាន់លានដុល្លារ

រយ:ពេល ១០ ខែដំបូង ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងវៀតណាម និង EU កើនឡើងជាង ៥២ ពាន់លានដុល្លារ

Continue Reading

ទម្លាយឈ្មោះមហាសេដ្ឋី ខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតរយៈពេល ១ ឆ្នាំចុងក្រោយ

ទម្លាយឈ្មោះមហាសេដ្ឋី ខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតរយៈពេល ១ ឆ្នាំចុងក្រោយ

Continue Reading

ក្រុមហ៊ុនអ្នកមានដាច់គេនៅអាស៊ី គ្រោងបង្កើនបំណុលថ្មី ១០ ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំក្រោយ

ក្រុមហ៊ុនអ្នកមានដាច់គេនៅអាស៊ី គ្រោងបង្កើនបំណុលថ្មី ១០ ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំក្រោយ

Continue Reading

សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រកាសផ្តល់មូលនិធិ ២០ លានដុល្លារ សម្រាប់គម្រោងថាមពលស្អាត ដល់តំបន់ទន្លេមេគង្គ

សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រកាសផ្តល់មូលនិធិ ២០ លានដុល្លារ សម្រាប់គម្រោងថាមពលស្អាត ដល់តំបន់ទន្លេមេគង្គ

Continue Reading

ព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ី ប្រកាសថានឹងជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី ក្រោយការបោះឆ្នោតត្រូវជាប់គាំង

ព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ី ប្រកាសថានឹងជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី ក្រោយការបោះឆ្នោតត្រូវជាប់គាំង

Continue Reading

ពីខេត្តសៀមរាប ចិន ព្រមានអាមេរិកកុំឱ្យឆ្លងហួសបន្ទាត់ក្រហមតៃវ៉ាន់

ចិន ព្រមានអាមេរិកកុំឱ្យឆ្លងហួសបន្ទាត់ក្រហមតៃវ៉ាន់ អំឡុងកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីការពារជាតិ នៅកម្ពុជា

Continue Reading

សហភាពអឺរ៉ុប នឹងស្កាត់ជួប Twitter និង Meta ជុំវិញរឿងរ៉ាវបណ្ដេញបុគ្គលិករាប់ម៉ឺននាក់

សហភាពអឺរ៉ុប នឹងស្កាត់ជួប Twitter និង Meta ជុំវិញរឿងរ៉ាវបណ្ដេញបុគ្គលិករាប់ម៉ឺននាក់

Continue Reading