លោក នឹម ឈុន្នី ពីក្មេងឃ្វាងក្របីនៅភូមិចុងកាត់មាត់ញក តស៊ូរៀនចប់ពីបរទេសមកបង្កើតក្រុមហ៊ុន វិបស្សា បណ្តុះបណ្តាលសមាធិ

មហាសេដ្ឋី និងមុខជំនួញ

លោក នឹម ឈុន្នី ពីក្មេងឃ្វាងក្របីនៅភូមិចុងកាត់មាត់ញក តស៊ូរៀនចប់ពីបរទេសមកបង្កើតក្រុមហ៊ុន វិបស្សា បណ្តុះបណ្តាលសមាធិ និងជំរុញលើកទឹកចិត្តតាមបណ្តាក្រុមហ៊ុនល្បីៗ ព្រមទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល។

សូមចុច Subscribe Channel Telegram Oknha news គ្រប់សកម្មភាពឧកញ៉ា សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងសហគ្រិនភាព

សូមស្តាប់ការលើកឡើងក្នុងកម្មវិធីសេដ្ឋី និងជំនួញសប្តាហ៍នេះ៖

172 Shares