នៅឆ្នាំ២០០០ មានបុគ្គលតែ២រូបប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានគោរមងារជា «អ្នកឧកញ៉ា»

តើអ្នកឧកញ៉ារូបណាខ្លះ ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ឆ្នាំ២០២៤?

អគ្គនាយក ISI GROUP និងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន អឺបេនលែន (Urbanland) ប្រកាសឈ្មោះជាផ្លូវការទីតាំងពាណិជ្ជកម្មចម្រុះ ISI PARK វេង ស្រេង 

អ្នកឧកញ៉ា ពុង ឃាវសែ សរសើរផលិតរបស់វៀតណាមមានគុណភាពល្អ និងអាចប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារអន្តរជាតិ