ដាក់​ក្តីស្រមៃមិនបោះបង់ លោក សៅ ហុក តស៊ូរើបម្រាសតស៊ូពីក្មេងកំព្រាឪពុកមានជីវភាពលំបាក ក្លាយជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ

សេដ្ឋី និងមុខជំនួញ