ចាប់ពីឆ្នាំ២០២២ ក្រសួងនឹងដកអាជ្ញាប័ណ្ណពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានណាមិនទាន់ចុះបញ្ជី​ការពារ​ម៉ាក​ពាណិជ្ជកម្ម

ព័ត៌មានថ្មីៗ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ឧសភា ២០២១នេះ ក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្ដីណែនាំដល់អង្គភាពសារព័ត៌មាន ដែលពុំទាន់ចុះបញ្ជីម៉ាកពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ រួសរាន់អនុវត្តកាតព្វកិច្ចនៃការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មការពារម៉ាក ពាណិជ្ជនាមស្ថាប័នរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០២១ ជាកំហិត។

សូមចុច Subscribe Channel Telegram Oknha news គ្រប់សកម្មភាពឧកញ៉ា សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងសហគ្រិនភាព

ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមសេចក្ដីណែនាំនេះ ក្រសួងនឹងបញ្ឈប់ការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មចាប់ពីឆ្នាំ២០២២តទៅ។

សូមចុច Subscribe Telegram oknha_news ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់​សកម្មភាព​ឧកញ៉ា​ អាជីវកម្ម ចែក​រំលែក ជោគជ័យ