បណ្ឌិត គី សេរីវឌ្ឍន៍៖ វត្តមានផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ក្រុងព្រះសីហនុ ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
40 Shares