ឧកញ៉ា ហេង បូរិន ពី​បុគ្គ​លិកសាមញ្ញ​ ក្លាយ​អគ្គនាយក​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិ​រ​​ញ្ញវត្ថុ​

មហាសេដ្ឋី និងមុខជំនួញ

ឧកញ៉ា ហេង បូរិន ពី​បុគ្គ​លិកសាមញ្ញ​ ក្លាយ​អគ្គនាយក​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិ​រ​​ញ្ញវត្ថុ​ ។ បច្ចុបន្នលោក​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍សាង​សង់លំនៅឋាន គម្រោងក្រុមហ៊ុន បុរី ហេង បូរិន គ្រុប រួមទាំងមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជន ដែលបាន​នឹងកំពុង​ពង្រីក និងពង្រឹងខ្លួនយ៉ាងរឹងមាំ ជាពិសេស តាមរយៈក្រុមហ៊ុន បុត្រសម្ព័ន្ ធរបស់លោកឧកញ៉ា បានចូលរួមជា​មួយ​រាជ​រដ្ឋាភិបាល ផ្តល់ការងារដល់បុគ្គលិកបានរាប់ពាន់នាក់ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

សូមចុច Subscribe Channel Telegram Oknha news គ្រប់សកម្មភាពឧកញ៉ា សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងសហគ្រិនភាព

តើទម្រាំដើរមកដល់ចំនុច បច្ចុប្បន្ននេះ លោកឧកញ៉ា ឆ្លងកាត់ការលំបាកនិងឧបសគ្គអ្វីខ្លះ?